Tel: (+84) 912 052 866 (+84) 04 3551 0669

Điều hòa tủ đứng của chúng tôi chuyên dùng cho nhà hàng, khách sạn, hội thảo, Điều hòa tủ đứng sẽ đáp ứng được nhu cầu làm lạnh nhanh trong nhà hàng khách sạn, hội thảo chuyên môn. 

  • Điều hòa tủ đứng

     
To Top