Tel: (+84) 912 052 866 (+84) 04 3551 0669

Quạt đồng trục Kruger, Himpel. Fantech - Quạt thông gió dùng cho nhà xưởng, tầng hầm,...Quạt đồng trục Kruger dùng trong lĩnh vực điều hòa thông gió.

  • Quạt đồng trục

     
To Top