Tel: (+84) 912 052 866 (+84) 04 3551 0669

Cửa gió miệng gió được dùng trong hệ thống thông gió tòa nhà đi kèm là điều hòa âm trần nối ống trong các trung cư cao cấp. Bạn có thể sử dụng phụ kiện cửa gió thông minh Smart Louver của chúng tôi để điều tiết lượng gió theo ý muốn và giảm hao phí năng lượng vô ích. SP khác.

- Cửa gió                         - Ống gió                     - Van gió

  • Cửa gió, miệng gió

     
To Top