Tel: (+84) 912 052 866 (+84) 04 3551 0669

Van gió là là phụ kiện thường dùng trong hệ thống điều hòa thông gió. chúng thường dùng để giúp chuyển hướng gió trong tòa nhà, điều tiết lượng gió và đảm bảo không khí được lưu thông tốt hơn trong hệ thống.

  • Van gió

     
To Top