Nhà Thầu Điều Hòa Thông gió CEPO M&E

Tel: (+84) 912 052 866 (+84) 04 3551 0669

Máy lọc không khí Daikin MCK55TVM6
Máy lọc không khí Daikin MCK55TVM6 8.342.400 VNĐ 9.480.000 VNĐ
-12%
Máy lọc không khí Daikin MC70MVM6
Máy lọc không khí Daikin MC70MVM6 6.758.400 VNĐ 7.680.000 VNĐ
-12%
Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6
Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6 6.582.400 VNĐ 7.480.000 VNĐ
-12%
Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6
Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6 5.702.400 VNĐ 6.480.000 VNĐ
-12%
Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A
Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A 3.678.400 VNĐ 4.180.000 VNĐ
-12%
To Top