Tel: (+84) 912 052 866 (+84) 04 3551 0669

Cung cấp và tư vấn các giải pháp về điều hòa thông gió cho các công trình nhà xưởng, nhà máy, tầng hầm. Quạt hút mái thuộc lĩnh vực điều hòa thông gió.

  • Quạt hút mái

     
To Top