Tel: (+84) 912 052 866 (+84) 04 3551 0669

CEPO cung cấp đa dạng các sản phẩm, thiết bị lọc không khí cao cấp cho gia đình, văn phòng,...Thiết bị của chúng tôi là sản phẩm cao cấp đến từ Daikin. Với thương hiệu lâu đời và sản phẩm chất lượng cao đầu ngành, chúng tôi tin rằng máy lọc không khí Daikin sẽ là thiết bị đắc giúp giúp bạn đảm bảo một môi trường không khí trong lành, tươi sạch cho văn phòng và gia đình bạn.

  • ĐANG KHUYẾN MẠI

     
Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6
Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6 5.702.400 VNĐ 7.006.000 VNĐ
-19%
Máy lọc không khí Daikin MCK55TVM6
Máy lọc không khí Daikin MCK55TVM6 8.342.400 VNĐ 10.260.000 VNĐ
-19%
Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6
Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6 6.582.400 VNĐ 8.091.000 VNĐ
-19%
Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A
Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A 3.678.400 VNĐ 4.520.000 VNĐ
-19%
  • Máy Lọc Không Khí

     
Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A
Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A 3.678.400 VNĐ 4.520.000 VNĐ
-19%
Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6
Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6 5.702.400 VNĐ 7.006.000 VNĐ
-19%
Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6
Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6 6.582.400 VNĐ 8.091.000 VNĐ
-19%
Máy lọc không khí Daikin MCK55TVM6
Máy lọc không khí Daikin MCK55TVM6 8.342.400 VNĐ 10.260.000 VNĐ
-19%
To Top